Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-

7

Februari

58%

-

6

Mars

60%

10°

-

7

April

58%

17°

-

8

Maj

57%

23°

-

8

Juni

51%

26°

-

10

Juli

38%

28°

-

16

Augusti

46%

30°

-

13

September

54%

26°

-

9

Oktober

60%

20°

-

7

November

52%

11°

-

9

December

53%

-

7