Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

-

6

Februari

57%

-

7

Mars

57%

12°

-

8

April

54%

17°

-

10

Maj

55%

22°

-

9

Juni

45%

25°

-

11

Juli

40%

28°

-

14

Augusti

50%

29°

-

11

September

47%

25°

-

11

Oktober

58%

21°

-

6

November

59%

14°

-

6

December

64%

-

5