Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

-

5

Februari

58%

-

6

Mars

57%

13°

-

7

April

54%

18°

-

10

Maj

55%

23°

-

9

Juni

45%

25°

-

11

Juli

41%

28°

-

14

Augusti

51%

30°

-

11

September

48%

26°

-

10

Oktober

59%

22°

-

6

November

60%

15°

-

6

December

65%

-

4