Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

-

5

Februari

61%

-

6

Mars

61%

12°

-

7

April

58%

19°

-

9

Maj

58%

24°

-

8

Juni

49%

27°

-

10

Juli

43%

29°

-

14

Augusti

51%

30°

-

11

September

51%

25°

-

9

Oktober

60%

21°

-

6

November

59%

13°

-

6

December

64%

-

5