Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-

11

Februari

52%

-

10

Mars

57%

12°

-

9

April

56%

18°

-

10

Maj

56%

24°

-

9

Juni

47%

27°

-

11

Juli

42%

29°

-

15

Augusti

53%

31°

-

12

September

52%

26°

-

10

Oktober

60%

21°

-

7

November

52%

14°

-

10

December

50%

-

10