Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

7

Februari

59%

6

Mars

60%

6

April

58%

16°

8

Maj

58%

22°

12°

8

Juni

51%

26°

17°

9

Juli

39%

28°

21°

15

Augusti

47%

29°

24°

13

September

55%

25°

23°

8

Oktober

61%

20°

20°

6

November

53%

12°

15°

9

December

54%

10°

8