Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-

10

Februari

57%

-

9

Mars

61%

10°

-

7

April

59%

17°

-

8

Maj

59%

22°

-

8

Juni

52%

26°

-

9

Juli

41%

28°

-

15

Augusti

51%

29°

-

12

September

57%

25°

-

8

Oktober

62%

20°

-

7

November

52%

12°

-

11

December

51%

-

11