Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-

9

Februari

60%

-

7

Mars

62%

10°

-

8

April

60%

18°

-

8

Maj

60%

23°

-

8

Juni

54%

27°

-

10

Juli

44%

29°

-

15

Augusti

52%

30°

-

13

September

57%

26°

-

8

Oktober

62%

20°

-

7

November

54%

12°

-

9

December

56%

-

9