Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-

12

Februari

53%

-

10

Mars

58%

11°

-

8

April

57%

17°

-

9

Maj

57%

22°

-

8

Juni

48%

26°

-

10

Juli

43%

29°

-

14

Augusti

55%

30°

-

12

September

55%

26°

-

9

Oktober

62%

20°

-

7

November

53%

13°

-

10

December

50%

-

11