Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-

7

Februari

57%

-

7

Mars

58%

12°

-

8

April

56%

18°

-

10

Maj

56%

23°

-

9

Juni

46%

26°

-

11

Juli

41%

28°

-

15

Augusti

52%

30°

-

11

September

51%

26°

-

10

Oktober

60%

21°

-

6

November

56%

14°

-

7

December

58%

-

6