Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-13°

-

10

Februari

60%

-10°

-

9

Mars

61%

-4°

-

10

April

57%

-

11

Maj

54%

13°

-

14

Juni

46%

16°

-

17

Juli

38%

19°

-

20

Augusti

40%

19°

-

19

September

52%

14°

-

13

Oktober

58%

-

10

November

56%

-2°

-

10

December

56%

-10°

-

10