Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-2°

-

6

Februari

61%

-

5

Mars

62%

-

6

April

59%

16°

-

8

Maj

58%

21°

-

9

Juni

52%

26°

-

11

Juli

41%

28°

-

17

Augusti

47%

29°

-

14

September

57%

24°

-

9

Oktober

61%

18°

-

7

November

55%

-

8

December

55%

-

6