Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-3°

-

5

Februari

62%

-

5

Mars

62%

-

6

April

59%

16°

-

8

Maj

58%

22°

-

9

Juni

52%

27°

-

12

Juli

41%

29°

-

17

Augusti

48%

29°

-

14

September

58%

25°

-

9

Oktober

62%

18°

-

7

November

55%

-

8

December

55%

-

6