Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-2°

-

5

Februari

62%

-

5

Mars

62%

-

6

April

59%

15°

-

8

Maj

59%

21°

-

9

Juni

53%

26°

-

11

Juli

42%

28°

-

17

Augusti

49%

29°

-

14

September

58%

24°

-

9

Oktober

62%

18°

-

7

November

56%

-

8

December

56%

-

6