Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-

6

Februari

61%

-

5

Mars

62%

-

6

April

59%

15°

-

8

Maj

59%

20°

-

8

Juni

52%

24°

-

10

Juli

42%

27°

-

16

Augusti

50%

28°

-

13

September

58%

24°

-

8

Oktober

63%

18°

-

7

November

56%

10°

-

8

December

56%

-

7