Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-1°

7

Februari

59%

7

Mars

59%

8

April

56%

14°

9

Maj

55%

20°

12°

10

Juni

47%

22°

17°

13

Juli

39%

26°

21°

17

Augusti

43%

26°

23°

15

September

52%

22°

21°

10

Oktober

58%

17°

17°

8

November

54%

12°

9

December

55%

7