Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

28°

26°

18

Februari

68%

28°

26°

14

Mars

68%

28°

26°

14

April

66%

29°

27°

13

Maj

61%

30°

27°

16

Juni

61%

30°

28°

14

Juli

63%

30°

28°

18

Augusti

65%

31°

28°

19

September

62%

31°

29°

18

Oktober

64%

30°

29°

21

November

64%

29°

28°

20

December

65%

28°

27°

20