Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

28°

29°

19

Februari

53%

28°

29°

16

Mars

57%

28°

29°

17

April

67%

27°

29°

14

Maj

76%

26°

28°

7

Juni

77%

25°

27°

6

Juli

77%

24°

26°

5

Augusti

80%

25°

26°

5

September

81%

25°

26°

5

Oktober

80%

26°

26°

7

November

75%

27°

28°

9

December

59%

28°

29°

14