Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

29°

29°

18

Februari

55%

29°

29°

15

Mars

58%

29°

29°

17

April

68%

29°

29°

13

Maj

77%

28°

28°

7

Juni

78%

26°

27°

5

Juli

77%

26°

26°

5

Augusti

81%

26°

26°

5

September

82%

26°

26°

4

Oktober

81%

27°

26°

7

November

76%

28°

28°

9

December

61%

29°

29°

14