Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

26°

-

5

Februari

59%

28°

-

4

Mars

56%

29°

-

5

April

53%

31°

-

9

Maj

44%

30°

-

16

Juni

35%

29°

-

20

Juli

35%

28°

-

20

Augusti

35%

28°

-

22

September

41%

27°

-

21

Oktober

41%

27°

-

18

November

47%

26°

-

10

December

52%

26°

-

7