Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-4°

-

10

Februari

43%

-3°

-

9

Mars

46%

-

11

April

53%

14°

-

11

Maj

62%

19°

-

11

Juni

73%

24°

-

8

Juli

77%

27°

-

6

Augusti

79%

26°

-

4

September

76%

21°

-

4

Oktober

62%

12°

-

7

November

50%

-

8

December

38%

-2°

-

9