Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

7

Februari

37%

-

8

Mars

42%

11°

-

9

April

51%

20°

-

8

Maj

60%

25°

-

8

Juni

73%

30°

-

5

Juli

76%

32°

-

3

Augusti

78%

31°

-

2

September

76%

26°

-

2

Oktober

62%

19°

-

5

November

50%

10°

-

5

December

33%

-

6