Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-5°

-

7

Februari

50%

-3°

-

8

Mars

50%

-

10

April

55%

14°

-

10

Maj

58%

19°

-

12

Juni

65%

23°

-

12

Juli

68%

26°

-

10

Augusti

70%

25°

-

7

September

70%

20°

-

6

Oktober

63%

13°

-

7

November

55%

-

8

December

48%

-2°

-

7