Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-2°

-

9

Februari

41%

-

9

Mars

44%

-

10

April

52%

16°

-

10

Maj

61%

22°

-

10

Juni

72%

27°

-

8

Juli

76%

29°

-

6

Augusti

78%

28°

-

4

September

75%

23°

-

4

Oktober

61%

15°

-

6

November

49%

-

8

December

36%

-

8