Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

9

Februari

44%

-

9

Mars

44%

-

11

April

52%

18°

-

11

Maj

60%

23°

-

11

Juni

70%

28°

-

8

Juli

74%

31°

-

6

Augusti

76%

30°

-

4

September

73%

24°

-

4

Oktober

60%

17°

-

7

November

49%

-

9

December

39%

-

9