Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

26°

-

8

Februari

67%

27°

-

9

Mars

61%

27°

-

12

April

51%

25°

-

21

Maj

56%

24°

-

18

Juni

57%

23°

-

14

Juli

52%

22°

-

16

Augusti

51%

23°

-

18

September

59%

24°

-

14

Oktober

56%

25°

-

16

November

50%

24°

-

18

December

59%

25°

-

11