Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

73%

28°

-

8

Februari

71%

28°

-

9

Mars

67%

28°

-

12

April

60%

27°

-

17

Maj

61%

26°

-

17

Juni

61%

26°

-

14

Juli

54%

25°

-

18

Augusti

54%

25°

-

18

September

62%

26°

-

14

Oktober

63%

27°

-

15

November

59%

26°

-

15

December

70%

27°

-

9