Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

75%

31°

-

8

Februari

72%

32°

-

8

Mars

70%

32°

-

10

April

63%

31°

-

16

Maj

64%

30°

-

14

Juni

65%

30°

-

11

Juli

58%

29°

-

13

Augusti

60%

29°

-

13

September

66%

31°

-

11

Oktober

66%

31°

-

13

November

61%

30°

-

14

December

71%

30°

-

9