Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

27°

-

14

Februari

73%

28°

-

15

Mars

66%

27°

-

19

April

61%

26°

-

24

Maj

62%

26°

-

21

Juni

66%

25°

-

13

Juli

63%

25°

-

11

Augusti

60%

26°

-

13

September

68%

27°

-

13

Oktober

64%

28°

-

16

November

62%

26°

-

19

December

64%

27°

-

16