Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

73%

30°

-

11

Februari

76%

31°

-

13

Mars

69%

30°

-

16

April

64%

29°

-

21

Maj

63%

28°

-

19

Juni

64%

28°

-

14

Juli

59%

28°

-

13

Augusti

57%

28°

-

14

September

65%

29°

-

14

Oktober

64%

30°

-

16

November

62%

29°

-

18

December

68%

30°

-

13