Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

72%

32°

28°

7

Februari

76%

33°

28°

5

Mars

72%

33°

29°

10

April

62%

32°

29°

16

Maj

52%

30°

28°

18

Juni

64%

29°

27°

11

Juli

60%

28°

26°

13

Augusti

64%

28°

25°

13

September

70%

29°

26°

12

Oktober

71%

30°

26°

12

November

74%

31°

27°

14

December

72%

32°

28°

12