Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

73%

27°

-

7

Februari

72%

29°

-

6

Mars

65%

29°

-

10

April

57%

27°

-

19

Maj

55%

26°

-

15

Juni

45%

25°

-

7

Juli

33%

24°

-

8

Augusti

36%

24°

-

9

September

52%

27°

-

6

Oktober

59%

28°

-

11

November

55%

26°

-

20

December

66%

26°

-

11