Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

22°

-

9

Februari

66%

23°

-

10

Mars

59%

23°

-

12

April

51%

22°

-

20

Maj

53%

21°

-

18

Juni

54%

20°

-

13

Juli

43%

19°

-

18

Augusti

40%

20°

-

19

September

52%

21°

-

13

Oktober

54%

21°

-

15

November

49%

20°

-

19

December

56%

21°

-

12