Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

26°

-

9

Februari

71%

27°

-

7

Mars

62%

27°

-

12

April

53%

25°

-

20

Maj

49%

24°

-

18

Juni

39%

23°

-

8

Juli

30%

22°

-

8

Augusti

33%

22°

-

9

September

49%

25°

-

6

Oktober

56%

26°

-

11

November

50%

24°

-

20

December

62%

25°

-

12