Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

-

11

Februari

55%

-

12

Mars

50%

10°

-

15

April

44%

16°

-

16

Maj

44%

21°

-

15

Juni

30%

23°

-

19

Juli

32%

27°

-

21

Augusti

41%

28°

-

18

September

33%

24°

-

19

Oktober

40%

18°

-

14

November

50%

14°

-

11

December

60%

-

9