Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

29

Februari

32%

-

26

Mars

42%

-

25

April

46%

14°

-

18

Maj

46%

20°

-

17

Juni

37%

23°

-

18

Juli

35%

27°

-

19

Augusti

44%

29°

-

18

September

37%

24°

-

20

Oktober

41%

17°

-

20

November

33%

11°

-

23

December

27%

-

28