Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

17

Februari

43%

-

17

Mars

45%

11°

-

18

April

43%

17°

-

16

Maj

44%

21°

-

16

Juni

32%

24°

-

19

Juli

38%

28°

-

19

Augusti

46%

29°

-

17

September

38%

25°

-

18

Oktober

43%

20°

-

15

November

45%

15°

-

13

December

47%

10°

-

14