Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-

8

Februari

54%

-

10

Mars

49%

12°

-

15

April

43%

18°

-

16

Maj

43%

23°

-

16

Juni

28%

25°

-

20

Juli

30%

29°

-

21

Augusti

41%

31°

-

18

September

31%

26°

-

20

Oktober

40%

21°

-

16

November

49%

16°

-

11

December

59%

11°

-

7