Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

-

17

Februari

51%

-

16

Mars

49%

10°

-

18

April

45%

16°

-

17

Maj

44%

21°

-

17

Juni

30%

24°

-

21

Juli

30%

27°

-

22

Augusti

40%

29°

-

20

September

31%

24°

-

21

Oktober

40%

19°

-

17

November

46%

14°

-

14

December

53%

-

15