Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-

7

Februari

54%

-

10

Mars

49%

12°

-

14

April

43%

18°

-

15

Maj

43%

22°

-

15

Juni

28%

24°

-

20

Juli

31%

28°

-

20

Augusti

41%

30°

-

17

September

31%

25°

-

19

Oktober

39%

20°

-

15

November

49%

15°

-

10

December

61%

11°

-

7