Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

10°

16°

10

Februari

54%

11°

15°

12

Mars

50%

14°

15°

16

April

43%

18°

17°

16

Maj

44%

22°

19°

15

Juni

32%

25°

22°

19

Juli

36%

28°

24°

19

Augusti

48%

30°

26°

16

September

39%

27°

25°

18

Oktober

43%

22°

23°

15

November

51%

18°

21°

11

December

60%

13°

18°

9