Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-

10

Februari

52%

-

12

Mars

48%

10°

-

16

April

42%

16°

-

16

Maj

42%

20°

-

15

Juni

28%

23°

-

19

Juli

32%

26°

-

21

Augusti

42%

28°

-

17

September

32%

24°

-

19

Oktober

38%

18°

-

15

November

48%

14°

-

11

December

59%

10°

-

8