Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

22

Februari

37%

-

21

Mars

42%

11°

-

21

April

43%

17°

-

16

Maj

44%

22°

-

15

Juni

33%

25°

-

18

Juli

36%

29°

-

19

Augusti

46%

31°

-

17

September

37%

26°

-

18

Oktober

43%

20°

-

15

November

42%

15°

-

16

December

40%

-

19