Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

24

Februari

33%

-

23

Mars

41%

10°

-

22

April

43%

17°

-

17

Maj

45%

22°

-

16

Juni

34%

25°

-

18

Juli

37%

29°

-

19

Augusti

47%

31°

-

17

September

37%

27°

-

18

Oktober

44%

21°

-

16

November

40%

15°

-

18

December

35%

-

22