Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

15°

18

Februari

40%

10°

14°

18

Mars

43%

13°

14°

19

April

44%

20°

15°

16

Maj

45%

24°

18°

15

Juni

34%

27°

21°

18

Juli

40%

31°

24°

18

Augusti

48%

33°

27°

16

September

39%

29°

26°

18

Oktober

44%

23°

23°

14

November

44%

17°

20°

14

December

45%

12°

17°

15