Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

15°

17

Februari

42%

14°

17

Mars

44%

13°

14°

18

April

44%

19°

16°

16

Maj

45%

23°

18°

15

Juni

34%

26°

21°

18

Juli

40%

30°

25°

17

Augusti

49%

32°

27°

15

September

39%

28°

26°

17

Oktober

44%

22°

23°

14

November

46%

17°

20°

13

December

46%

11°

17°

14