Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

-

8

Februari

55%

10°

-

10

Mars

50%

13°

-

14

April

43%

19°

-

15

Maj

43%

23°

-

16

Juni

29%

26°

-

20

Juli

30%

29°

-

21

Augusti

41%

31°

-

17

September

31%

26°

-

20

Oktober

40%

21°

-

15

November

50%

16°

-

10

December

61%

12°

-

7