Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

-

10

Februari

55%

-

12

Mars

50%

10°

-

15

April

44%

16°

-

16

Maj

43%

20°

-

16

Juni

28%

23°

-

20

Juli

30%

26°

-

22

Augusti

39%

28°

-

19

September

30%

23°

-

20

Oktober

39%

18°

-

14

November

51%

13°

-

10

December

61%

-

8