Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

19°

22°

24

Februari

28%

19°

21°

22

Mars

30%

21°

22°

22

April

38%

24°

23°

18

Maj

36%

27°

24°

21

Juni

43%

29°

26°

20

Juli

61%

31°

28°

20

Augusti

57%

31°

29°

23

September

56%

30°

28°

20

Oktober

48%

28°

27°

19

November

36%

24°

25°

20

December

33%

21°

24°

21