Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

16

Februari

42%

-

16

Mars

46%

12°

-

17

April

46%

18°

-

14

Maj

47%

22°

-

14

Juni

37%

26°

-

16

Juli

43%

30°

-

16

Augusti

52%

31°

-

13

September

42%

27°

-

16

Oktober

48%

22°

-

13

November

46%

16°

-

12

December

44%

11°

-

14